FGO

Kommande event

Kolla även vår facebook-grupp för fler evenemang!

Bokcirkel om intersektionalitet

Pågår under vintern. Ledare är Dag Calminder.
Öppna tematräffar om intersektionalitet

En tisdag per månad januari till juni. Se evenemang i facebook-grupp!

Höstmöte 2021, 20-21 november

Planeras under våren 2021