FGO
Bli medlem!

FGO har två sorters medlemskap:

- Medlemskap
- Studentmedlemskap

Studentmedlemskap är gratis under tiden du studerar en utbildning som är 1 år eller längre. Dock kostar inträdet för studenter 500 kr i engångsavgift.

Både som vanlig medlem och studentmedlem kan du direkt delta i alla arrangemang som FGO arrangerar.

Du är varmt välkommen!

Kostnad för medlemskap:


Första året 
1 700 kr

      500 kr inträdesavgift (avdragsgill kostnad)
   1 000 kr serviceavgift (avdragsgill kostnad)

      200 kr medlemsavgift


Följande år 
1 200 kr

   1 000 kr serviceavgift (avdragsgill kostnad)

      200 kr medlemsavgift

Kostnad för studentmedlemskap:


Vid inträdet 5
00 kr

      500 kr inträdesavgift (avdragsgill kostnad)

Alla följande år efter avslutad utbildning
 som ordinarie medlemskap 1 200 kr, se ovan!