FGO
 • Möten där utveckling och lärande kan ske


  Om FGO
 • Tillit och öppenhet

  Höstmöte på Södertuna slott
  Kommande event
 • Goda samtal och samarbeten


  Bli medlem!
 • Vi vill sprida det gestaltiska förhållningssättet för att inspirera till ett mänskligt och hållbart arbetsliv och samhälle


  Om FGO

Välkommen till Föreningen Gestalt i Organisation!

Kommande event

Höstmöte och tisdagsseminarier hela hösten!

Tidigare event

Se här!

Några rader från förra och nya ordföranden samt information om verksamheten! 2022-06-15

Avgående ordföranden Ann-Charlotte Ingemarsdotter-
Jag tänkte under förra året på att det var dags för ordförandebyte i föreningen. Även om jag har haft jätteroligt och känt mig hedrad så är det bra med nya tankar och arbetssätt i en styrelse. I januari fick jag en stroke och flera beslut var inte längre för mig att fatta. Jag hade tur och fick ganska snart tillbaka mina förmågor. Det som finns kvar är hjärntrötthet, den kommer nog vara min följeslagare ett bra tag.  Det är anledningen till att jag kliver av ordförandeskapet med kort varsel. Jag blir kvar i FGO och som ledamot i styrelsen, om vi bedömer att det fungerar. Det är med mycket varm hand och stor tillit som jag lämnar stafettpinnen till Maria Sund.

Nya ordföranden Maria Sund -

Tack, Ann-Charlotte! Jag tackar för förtroendet från dig och av årsmötet. Om än att beslut behövde fattas snabbt och vi i styrelsen talade om detta och kom överens om att det här grejar vi bra ihop. Det var lätt att tacka ja till ordförandeposten för den sittande styrelsen är otroligt välfungerande och härlig samt att jag gillar det vi gör och vill skapa i FGO!

            

Lite tillbakablick på vad som hände i FGOs regi under förra verksamhetsåret

            

  • Studiecirkel och tematräffar på temat intersektionalitet
  • Vårmöte, digitalt 20–21 mars 2021 - Delad kompetens är dubbel kompetens! Temat var handledning.
  • Workshopserie om Personligt varumärke
  • Höstmöte på Skåvsjöholm 20–21 nov 2021- För första gången på två år kunde vi träffas fysiskt! Det hölls i form av ett Open Space på temat ”Hur vill vi bidra till vår samtid?”

              

  Och lite förhandskik på vad vi planerar för innevarande verksamhetsår:            

   • Vi fortsätter att träffas på internat två gånger per år, det vi kallar höst-respektive vårmöte
   • Höstmötet äger rum den 19 och 20 november på Södertuna slott. Gäst blir Simon Elvnäs (https://elvnas.com) som bland annat skrivit boken Effektfullt Ledarskap. Vi återkommer med mer information och redan nu vill vi peppa för att ni bokar in datumen!
   • Vårmötet kommer äga rum 24-25 mars 2023. Vi kommer prova att träffas fre-lör, för att se om det gör det möjligt för fler att komma
   • Tisdagsseminarierna kommer tillbaka i höst, denna gång som ett samarbete mellan FGO, GA, SAG och NGS. Planen är en träff i månaden. Några träffar kommer vara digitala och några fysiska. Mer information kommer

              

  Med fler medlemmar ökar våra möjligheter att skapa bra verksamhet, så hjälp oss gärna genom att värva någon/ra till föreningen. Vad får man ut av medlemskapet. Se ovan och kanske det viktigaste av allt som inte står, så många möten och kontakter med andra som gillar och använder gestaltmetodik!

              

  Aktuell information om vad som är på gång finns på hemsidan FGO.se och FGO på Facebook

              

  Härliga hälsningar

  Ann-Charlotte, Maria och styrelsen  Styrelsen planerar årets aktiviteter 2022-05-30


  Våra stadgar ligger nu här på hemsidan!
  Se uppe till höger i menyn - här!