Välkommen till FGO

Föreningen Gestalt i Organisation

FGO - Föreningen Gestalt i Organisation, är en intresseförening och kollegialt nätverk för gestaltpraktiker. Verksamhetens grund bygger på att ge inspiration, fördjupning och lärande kring gestaltiskt synsätt och metodik i organisationer. Det gör vi genom meningsfulla och utvecklande möten för medlemmarna där vi utbyter erfarenheter och lär nytt. I FGO är alla välkomna att ta initiativ och engagera sig i verksamheten.
FGO vill också vara ett forum där gestalt möter världen – vi vill verka för att synas med gestalt som synsätt och metod för utveckling av mer humanistiska organisationer.


Vill du vara med i föreningen eller bara veta mer, tveka inte att kontakta oss.

/Styrelsen


Sommarmötet på Gotland 2015