FGO
 • Möten där utveckling och lärande kan ske


  Om FGO
 • Tillit och öppenhet

  Höstmöte på Södertuna slott
  Kommande event
 • Goda samtal och samarbeten


  Bli medlem!
 • Vi vill sprida det gestaltiska förhållningssättet för att inspirera till ett mänskligt och hållbart arbetsliv och samhälle


  Om FGO

Välkommen till Föreningen Gestalt i Organisation!