FGO
 • Möten där utveckling och lärande kan ske


  Om FGO
 • Tillit och öppenhet

  Höstmöte på Södertuna slott
  Kommande event
 • Goda samtal och samarbeten


  Bli medlem!
 • Vi vill sprida det gestaltiska förhållningssättet för att inspirera till ett mänskligt och hållbart arbetsliv och samhälle


  Om FGO

Välkommen till FGO!    Föreningen Gestalt i Organisation

Nya styrelsen träder fram

Vi har haft ett första möte med nya styrelsen. Välkommen Pernilla Luttropp och Tobias Tagesson som nya styrelsemedlemmar!
Varmt tack till Eva Ellenfors och Petra Duprez för era fina insatser i styrelsearbetet!

Kommande event

Kolla även vår facebook-grupp för fler evenemang!

Bokcirkel om intersektionalitet

Pågår under vintern. Ledare är Dag Calminder.
Öppna tematräffar om intersektionalitet

En tisdag per månad januari till juni. Se evenemang i facebook-grupp!

Höstmöte 2021, mitten av november

Planeras under våren 2021

Tidigare event

Se här