Välkommen till FGO

Föreningen Gestalt i Organisation

Höstmötet 2017 – Många inspirerande samtal på vårt nya favoritställe, Sigtunastiftelsen.

Goda samtal och samarbeten

FGO är ett kollegialt nätverk för Gestaltpraktiker och verkar för fördjupning och inspiration inom gestalt, t.ex. inom organisationsutveckling, personlig utveckling och grupprocesser. Stommen i vår verksamhet är möten där utveckling och lärande kan ske. Varje år arrangerar vi ett höst- och ett vårmöte kring aktuella teman för att utbyta erfarenheter och lärande. Vi arrangerar även ett sommarmöte med öppet tema utifrån deltagarnas behov. Vi vill också vara ett forum där gestalt möter världen och sprida det gestaltiska förhållningssättet för att inspirera till ett mänskligt och hållbart arbetsliv och samhälle.


Förutom våra regelbundna medlemsmöten, stödjer vi även olika initiativ som gynnar medlemmarnas intressen och sprider kunskap om gestalt i omvärlden. Ett exempel är att FGO under några år bidragit till ”det goda samtalet” i Almedalen genom dialogskolor och gruppreflektioner.


Vill du vara med i föreningen eller bara veta mer, tveka inte att kontakta oss.

/Styrelsen