Medlemskap och avgifter


Medlem i FGO!

FGO har 2 sorters medlemskap.

- Medlemskap

- Studentmedlemskap

(Gratis medlemskap under tiden du studerar en utbildning som är 1 år eller längre, dock kostar inträde för studenter 500 :-)


Både som vanlig medlem och studerande medlem kan du direkt delta i alla arrangemang som FGO arrangerar.


Alla avgifter faktureras/betalas

en gång om året under våren.


Du är varmt välkommen!


/Styrelsen FGO


 
 

Kostnaden för ett medlemskap är:


Första året 1700 SEK

500 SEK Inträdesavgift

(avdragsgill kostnad)

1000 SEK serviceavgift

(avdragsgill kostnad)

200 SEK medlemsavgift


Följande år 1 200 SEK

1000 SEK serviceavgift

(avdragsgill kostnad)

200 SEK medlemsavgift


 

Kostnaden för ett studentmedlemskap är:


Vid inträdet 500 SEK

500 SEK Inträdesavgift

(avdragsgill kostnad)Alla följande år efter

avslutad utbildning 1 200 SEK

1000 SEK serviceavgift

(avdragsgill kostnad)

200 SEK medlemsavgift