Medlemskap och avgifter


Medlem i FGO!

FGO har 2 sorters medlemskap.

- Medlemskap

- Studentmedlemskap

(Gratis under tiden du studerar en  utbildning som är 1 år eller längre)


Både som vanlig medlem och studerande medlem kan du direkt delta i alla arrangemang som FGO arrangerar.


Medlemsavgiften faktureras/betalas

en gång om året under våren.


Kostnaden för ett medlemskap är:


Första året 2 200 SEK

1000 SEK Inträdesavgift

(avdragsgill kostnad)

1000 SEK serviceavgift

(avdragsgill kostnad)

200 SEK medlemsavgift


Följande år 1 200 SEK

1000 SEK serviceavgift

(avdragsgill kostnad)

200 SEK medlemsavgift


Du är varmt välkommen!


/Styrelsen FGO