FGO

Vision och Mission


Under våren 2016 hade den nya styrelsen ett konstituerande möte över en helg. Vision och ledord tuggades i form för att med nya tag och ny energi leda verksamheten i föreningen.


Verksamhetsidén

FGO är ett nätverk för Gestaltpraktiker i organisation som verkar för föreningens fördjupning och inspiration. Vi är ett forum för att möjliggöra samskapande möten.

Visionen 

Genom meningsfulla och utvecklande möten bidrar vi till spridning och utveckling av det gestaltiska förhållningssättet och gestaltmetodik i organisation för att inspirera till ett mänskligt och hållbart arbetsliv och samhälle.


Ledord för styrelsens arbete


Inspiration och fördjupning

FGO är den självklara mötesplatsen för inspiration och fördjupning inom Gestalt i organisation.

Proffsig struktur

Vi tillhandahåller en effektiv och rationell struktur för föreningens arbete. 

Självorganisering

Vi har självorganisering och samskapande som grundläggande princip för vårt arbete tillsammans.
Nytänkande

Vi är nytänkande och bidrar till utveckling. 
Möjliggörare

Vi stöttar lust och engagemang för utveckling och spridning av Gestalt och ser föreningen som en viktig kraft att skapa möjligheter för det. 
Riktning utåt

Vi synliggör hur gestalt bidrar till en mänskligare värld. 


Mission

Goda samtalinspiration och fördjupning

FGO är ett kollegialt nätverk för Gestaltpraktiker och verkar för fördjupning och inspiration inom gestalt, t.ex. inom organisationsutveckling, personlig utveckling och grupprocesser.

Stommen i vår verksamhet är att ordna möten där utveckling och lärande kan ske. Varje år arrangerar vi ett höst- och ett vårmöte kring aktuella teman för att utbyta erfarenheter och lärande. Vi arrangerar även ett sommarmöte med öppet tema utifrån deltagarnas behov.

Vi vill också vara ett forum där gestalt möter världen och sprida det gestaltiska förhållningssättet för att inspirera till ett mänskligt och hållbart arbetsliv och samhälle.

Riktning utåt

Vi stödjer även olika initiativ som gynnar medlemmarnas intressen och sprider kunskap om gestalt i omvärlden. Ett exempel är att FGO under några år bidragit till ”det goda samtalet” i Almedalen genom dialogskolor och gruppreflektioner.

Vi samarbetar självklart med andra aktörer inom gestaltvärlden, t.ex. utbildningsinstituten samt SAG – Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter.

Självorganisering

I FGO är alla välkomna att ta initiativ och engagera sig i verksamheten. Vi strävar efter att ha tillit till processen i det vi genomför och har självorganisering som grundläggande princip för vårt arbete tillsammans. I praktiken innebär det att samtliga tar ansvar för sin del med helhetens bästa i åtanke. Grunden för att självorganisering ska fungera är att vi respekterar varandra och skapar tillit genom att se och lyssna på varandra. Härigenom frigörs var och ens drivkraft och engagemang. 

Anteckningar från visionsworkshop i styrelsen våren 2014