Om Gestalt

Här kommer en beskrivning om grunderna till Gestaltmetodiken inom kort.