16 och 17 mars på Södertuna hade vi ett härligt och inspirerande vårmöte som handlade om Gestalt + Improvisation = Synergi!

Detta var rubriken på vårt vårmöte på Södertuna slott och temat var Improvisation och Gestalt med syfte att utforska vad vi kan lära och inspireras av från Teatern och Improvisatörens vardag. 

Impro Gestalt på vårmötet 2019
Pontus Holmgren från gro och Teater X guidar oss.

Spännande samtal och övningar i dagarna två! Vi testade Impro Gestalt.

En övning i par, räkna till 1,2,3 ihop varannan siffra, fortare och fortare och sen byt 2:an mot en handklapp.

Några axplock från det som Pontus delade med oss;

  • Det är lite som följer planen, det är alltid samspel mellan struktur och improvisation. Det enda som är planen är just att det är en plan, det finns ingen plan som överlever i mötet med verkligheten.
  • Strukturer och begränsningar skapar frihet och kreativitet.
  • Make your partner happy and look good.
  • Smart att ha polariteter som syfte till en övning och stäm av före om de känner igen att dessa polariteter finns här?
  • Hylla att göra fel.

En övning
Har du något sammanhang som skaver i ditt professionella liv?
Berätta?
Hur märker du det?
Sedan gestaltar några som hört dig vad de hört och därefter reflekterar den som berättat; vad ser du? reaktioner osv.

Minikontraktera längst vägen med gruppen eller individen. Får jag göra ett experiment ihop med dig?

Som ledare fokusera på fältet istället för historien. 
Arbeta med och synliggör sammanhanget så värderingsfritt som möjligt.

Your content goes here...